Půjčky s balonovou splátkou

Balónová splátka je označení poslední splátku půjčky, která je výrazně vyšší než předcházející splátky půjčky.

Dlužník v průběhu splatnosti půjčky hradí při balónové splátce v první řadě úroky a poplatky a jen část z jistiny půjčky. Výhodou balónové splátky je nižší měsíční splátka, nevýhodou je výška poslední měsíční splátky, kterou je třeba jednorázově zaplatit celý dluh.

Příklad půjčky s balónovou splátkou

Půjčka ve výšce 150 000 Kč s dobou splatnosti 12 měsíců a úrokovou sazbou 15 % p.a.:

  • Při klasickém splácení se bude půjčka splácet pravidelnými měsíčními anuitními splátkami ve výšce 13 538 Kč.
  • Při balónových splátkách se může stejná půjčka splácet měsíčními splátkami ve výšce 9 000 Kč a poslední splátka bude ve výšce 54 456 Kč.

Výška splátky půjčky

Měsíční splátka při balónovém splácení může být nastavena v libovolné výši, ohraničené zdola součtem měsíčních úroků a poplatků a shora výškou klasické anuitní měsíční splátky. U některých půjček si ji přímo určuje sám dlužník, a to například podle toho, kolik z půjčky je schopen splatit jednorázově na konce svého splácení. U balónových splátek jsou úroky zaplacené věřiteli vždy vyšší než u klasického splácení anuitními splátkami, protože zůstatek dluhu klesá pomaleji.

Uplatnění půjčky s balónovou splátkou

Balónová splátka je populární zejména při financování automobilů, kdy dlužník dopředu kalkuluje se zůstatkovou hodnotou automobilu na konci splácení, přičemž vozidlo si buď nechá, nebo ho odprodá a uhradí balónovou splátku. Pokud by dlužník očekával, že vozidlo bude mít po 4 letech splácení zůstatkovou hodnotu ve výši 50 % kupní ceny, měsíční splátky se nastaví tak, aby měl po 4 letech splácení splacených 50 % kupní ceny auta. Auto po 4 letech prodá, uhradí poslední splátku věřiteli a koupí si nové vozidlo. Obdobně se dá postupovat při financování nemovitostí.

   Máte otázky? Zavolejte nám na 226 254 844