Půjčky podle zajištění

Čím je půjčka lépe zajištěna, tím výhodnější podmínky od poskytovatele půjčky získáte. Podle druhu zajištění rozdělujeme půjčky na:

  • půjčky bez zajištění (jsou s vyššími úroky),
  • půjčky zajištěné nemovitým majetkem (jsou s nižšími úroky).

Půjčky bez zajištění

Půjčky bez zajištění jsou všechny půjčky, k jejichž poskytnutí věřitel (ten, kdo peníze půjčuje) nepožaduje žádné zajištění. K jejich vyřízení nepotřebujete ani ručitele, ani jinou formu zajištění, poskytují se však v nižších částkách než zajištěné půjčky.

Pokud potřebujete výhodnou půjčku bez zajištění, podívejte se na Půjčky Home Credit.

Půjčky zajištěné majetkem

Půjčky zajištěné majetkem jsou nejčastěji zajištěny nemovitým majetkem (domem, bytem). To znamená, že podmínkou pro jejich poskytnutí je vlastnit nějakou nemovitost nebo najít někoho, kdo nemovitost vlastní a ve prospěch Vaší půjčky ji přímo nebo nepřímo založí.

Při „přímém založení nemovitosti“ bude v listu vlastnictví k předmětné nemovitosti zřízeno záložní právo ve prospěch poskytovatele půjčky. Pokud se půjčka nebude splácet, poskytovatel má nárok na plnění například prodejem nemovitosti.

Někteří poskytovatelé Vám půjčku poskytnou i bez zápisu záložního práva do listu vlastnictví k nemovitosti – v takovém případě musíte poskytovateli půjčky pouze dokladovat nemovitost, kterou chcete půjčku zajistit. Pokud byste půjčku nesplácel, opět se peníze z prodeje nemovitosti použijí jako prostředek k plnění Vašich závazků.

   Máte otázky? Zavolejte nám na 226 254 844