Půjčky podle typu žadatele

Podle toho, kdo o půjčku žádá, lze půjčky rozdělit na:

Půjčky pro zaměstnané jsou určené pro žadatele, kteří mají příjem ze zaměstnání, mají trvalý pobyt na území České republiky, vlastní bankovní účet a nejsou evidováni jako neplatiči v žádném z úvěrových rejstříků. Jestliže jste zaměstnán, můžete požádat o půjčku Home Credit do 150 000 Kč.

Půjčky pro podnikatele jsou určené fyzickým osobám – podnikatelům, kteří mají za poslední zdaňovací období kladné daňové přiznání, mají trvalý pobyt na území České republiky, vlastní bankovní účet a nejsou evidováni jako neplatiči v žádném z úvěrových rejstříků. Jako doklad se k půjčce přikládá kopie daňového přiznání nebo potvrzení daňového úřadu o podání daňového přiznání. Jestliže jste živnostník, můžete požádat o půjčku Home Credit do 150 000 Kč.

Půjčky pro důchodce jsou určené starobním nebo výsluhovým důchodcům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky, vlastní bankovní účet a nejsou evidováni jako neplatiči v žádném z úvěrových rejstříků. Jako doklad se k půjčce přikládá kopie důchodového výměru nebo potvrzení správy sociálního zabezpečení o výši důchodu. Jestliže jste důchodce, můžete požádat o půjčku Home Credit do 150 000 Kč.

Půjčky pro manžele jsou určené manželským párům, přičemž o půjčku žádají manželé současně. Jelikož při manželské půjčce se bere do úvahy společný příjem obou manželů, poskytuje se ve vyšších sumách než klasická půjčka s jediným žadatelem.

Půjčky pro ženy na mateřské dovolené jsou určeny ženám, které pobírají mateřskou nebo rodičovský příspěvek. Vdaná žena na mateřské dovolené může požádat o půjčku Profi Credit. Svobodné či rozvedené ženy na mateřské dovolené mohou požádat o půjčku Provident.

   Máte otázky? Zavolejte nám na 226 254 844