Server je vo vlastníctve TotalMoney s.r.o.,Levočská 866, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Akýkoľvek neautorizovaný prístup na tento server je zakázaný a môže byť predmetom trestného stíhania.

The server is property of TotalMoney s.r.o, Levočská 866, 058 01 Poprad, Slovak republic.
Unauthorized access to this machine is prohibited
Only authorized System Administrator can access to this system